Клинични случаи

СЛУЧАЙ 1

Кореново лечение

Диагноза: Дълбок кариес, преминал в необратим пулпит

Лечение: Механична, химична обработка и запълване на кореновите канали под увеличение с микроскоп в 1 посещение

СЛУЧАЙ 2

Премахване на счупен канален инструмент

Диагноза: Хроничен пулпит, счупен инструмент в един от каналите на зъба

Лечение: Отстраняване на инструмента, механична, химична обработка и запълване на кореновите канали под увеличение с микроскоп в 2 посещения

СЛУЧАЙ 3

Кореново лечение

Диагноза: Обострен дифузен периодонтит със засягане на фуркацията на зъба

Лечение: Механична, химична обработка и запълване на кореновите канали под увеличение с микроскоп в 2 посещения

СЛУЧАЙ 4

Възстановяване с керамични фасети

Диагноза: Зъбна абразия и липса на хармония в усмивката

Лечение: Минимално инвазивно изпиляване и поставяне на 12 фасети на горните и долните предни зъби. Възстановяване линията на усмивката и корекция на зъбната абразия

СЛУЧАЙ 5

Директни естетични възстановявания на задни зъби

Диагноза: Вторичен кариес и непълноценна обтурация

Лечение: Безболезнено отстраняване на старата обтурация, почистване на кариеса и възстановяване с фотополимер в 1 посещение

СЛУЧАЙ 6

Индиректни естетични възстановявания

Диагноза: Вторичен кариес на два съседни зъба

Лечение: Безболезнено отстраняване на старата обтурация и кариес. Директно възстановяване с обтурация на 7-ми и индиректно – с инлей на 6-ти зъб в 2 посещения

СЛУЧАЙ 7

Ортодонтско лечение

Диагноза: II клас захапка, силно струпване и влошена естетика на горните предни зъби

Лечение: Подреждане на зъбите с брекети и подготовка за естетични възстановявания на горните предни зъби