Д-р Стела Дончева

E-mail: office@borbelov.com
Телефон: 0884 20 40 80

Д-р Стела Дончева завършва висшето си образование по дентална медицина в МУ – София през 2015 г. Професионалните й интереси са насочени към оралната и пародонталната хирургия, екстракция на ретенирани и полуретенирани мъдреци. От септември 2018 г. е специализант в Клиниката по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ Александровска. Асистент в катедрата по ОЛЧХ към Факултет по дентална медицина – София.

За връзка с нас