За вредите от смученето на палец

За вредите от смученето на палец

Това е често срещан вреден навик при малките деца, който обикновено замества биберона – залъгалка. Повечето деца спонтанно се отказват да го правят на възраст между две и четири години, но има и такива, които продължават да смучат палеца си в късно детство и дори в ученическа възраст.

Кога смученето на палец е проблем?

Когато продължава след 4 – 5 годишна възраст. Дотогава се счита, че ако палецът е предизвикал някакви ортодонски проблеми те могат да се саморегулират.  При много деца смученето на палеца няма да причини никакви проблеми.

Повечето родители са облекчени да чуят, че щом детето им е под петгодишна възраст не е в риск. Трябва обаче да бъдете много внимателни – колкото повече време е въздействал вредният навик, толкова по-трудно ще бъде да го отучите. Не е добра идея да чакате да стане на 5 години, за да вземете мерки.

Какви проблеми предизвиква?

1. Криви зъби

Най-очевидният признак, че детето смуче палеца си са промените в предните зъби. Постоянният натиск на пръста в устата предизвиква преместване или наклоняване на горните резци напред.

2. Промени в челюстите

Същият е и механизма, по който палецът променя формата на  горната челюст – тя остава тясна, с дълбоко небце и същевременно преразвита в предния участък зад резците.

Отворената захапка също може да е последствие от смученето на палеца. Това е състояние, при което горните зъби не припокриват долните при стиснати зъби. Палецът е създал отвор между горните и долните предни зъби и детето има затруднение с отхапването.

3. Смущения в речта

Обикновено се проявява при по сериозни зъбно-челюстни несъответствия. Предните зъби участват в звукообразуването и когато те не са в правилната си позиция, произнасянето на определени звукове като С, З и Ц става затруднено.

Фактори, които влияят на сериозността на проблема

Има три основни фактора, които определят вероятността от ортодонтски проблеми и тяхната тежест:

1. Продължителност

Колкото повече време въздейства вредният навик, толкова по-задълбочени ще бъдат и ортодонтските проблеми. Най-сериозни последствия има смученето на палеца в късна детска възраст.

2. Честота

Някои деца смучат палеца си за кратко време, докато други – по цяла нощ докато спят и дори по цял ден. Когато честотата е висока, децата са изложени на по-голям риск.

3. Вид смучене

Някои деца просто поставят пръста в устата си, а други извършват активни смукателни движения. Колкото повече сила се прилага, толкова по-големи ще са щетите.